Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De wildplukwandeling

 

Vóór deelname aan een wildplukwandeling bij Elsje Bruijnesteijn dienen de algemene voorwaarden door alle deelnemers gelezen te worden. Aanvrager stuurt deze bijlage door aan alle andere deelnemers zodat zij de algemene voorwaarden kunnen lezen en accepteren. Door betaling van aanvrager per bank voorafgaand aan de wandeling wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemers en Elsje Bruijnesteijn gebaseerd op deze algemene voorwaarden. Bij betaling achteraf dienen de algemene voorwaarden in de maand van deelname uiterlijk een week voor de wandeling per mail geaccepteerd te worden. Hierdoor wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemers en Elsje Bruijnesteijn gebaseerd op deze algemene voorwaarden.

 

Het gebruik van wilde planten – zowel in eigen omgeving als tijdens wildplukwandelingen in de natuur – is een specialisme en nooit geheel risicovrij. Elsje Bruijnesteijn spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus (theorie en praktijk) tot stand te brengen en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om risico’s te minimaliseren.

 

Deelnemer accepteert dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Elsje Bruijnesteijn schuld treft. Elsje Bruijnesteijn is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit: het eigen wildplukgedrag, de deelname aan de wildplukwandeling (tekenbeten, allergische reacties, vallende boomtakken, etc.), het niet volgen van de instructies door de deelnemer(s) voor, tijdens en na deelname aan de wildplukwandeling, het niet volgen van de instructies door de deelnemer(s) na het lezen van het – voorafgaand aan de wandeling opgestuurde – lesmateriaal.

 

Medische problemen (levensbedreigende) voedselallergieën, een besmettelijke ziekte of andere zaken die van invloed kunnen zijn op deelname aan de wandeling zoals zwangerschap, dienen voorafgaand aan de wandeling doorgegeven te worden aan Elsje Bruijnesteijn. De cursist is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door het navolgen van de door Elsje verstrekte theoretisch en mondelinge instructies en door het afsluiten van een dekkende ziektekostenverzekering.

 

Bij een klacht over de wandeling dient de deelnemer deze tijdens de wandeling te melden bij Elsje Bruijnesteijn, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen. Een klacht die na het beëindigen van de cursus wordt gemeld, heeft geen invloed op de al gevolgde wandeling. Deze klacht wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige wandelingen.

 

Website, boeken en lesmateriaal

 

Website, boeken en lesmateriaal zijn door Elsje Bruijnesteijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Elsje Bruijnesteijn zet zich in voor juiste en actuele informatie op haar website en in haar boeken en lesmateriaal, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen ook niet tijdig doorgevoerde wijzigingen en onjuiste of onvolledige informatie. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de (vermeende) schade die is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website of het lezen van haar boeken of lesmateriaal.

 

Teksten en foto’s die zijn gemaakt door Elsje Bruijnesteijn zijn eigendom van Elsje Bruijnesteijn en mogen niet zonder toestemming en – bronvermelding door derden of voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt.