Algemene voorwaarden

Algemeen

Handelnaam: Elsje Bruijnesteijn Vóór het boeken van een wildplukwandeling bij Elsje Bruijnesteijn dienen de Algemene voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden. Door het betalen van de factuur wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en Elsje Bruijnesteijn gebaseerd op deze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden wildplukwandeling Bij betaling van de wildplukwandeling accepteert deelnemer de Algemene voorwaarden voor de wildplukwandeling voor zichtzelf en alle deelnemers aan de wandeling. Deelnemer stuurt voorafgaand aan de wandeling de Algemene voorwaarden door aan de andere deelnemers zodat iedereen op de hoogte is van de Algemene voorwaarden die gelden voor de wildplukwandeling. Het gebruik van wilde planten – zowel in eigen omgeving als tijdens de wildplukwandelingen in de natuur – is een specialisme en nooit geheel risicovrij. Elsje Bruijnesteijn spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus (theorie en praktijk) tot stand te brengen en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om risico’s te minimaliseren Deelnemer accepteert dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Elsje Bruijnesteijn schuld treft. Elsje Bruijnesteijn is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het eigen wildplukgedrag, de deelname aan de wildplukwandeling (tekenbeten, allergische reacties, vallende boomtakken, etc.) en het niet volgen van de instructies door de deelnemer(s) voor, tijdens en na deelname aan de wildplukwandeling of na het lezen van het – voorafgaand aan de wandeling opgestuurde – lesmateriaal. Medische problemen (levensbedreigende voedselallergieën of een besmettelijke ziekte) die van invloed kunnen zijn op deelname aan de wandeling, dienen vooraf doorgegeven te worden aan Elsje Bruijnesteijn. De cursist is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door het navolgen van de door Elsje verstrekte theoretisch en mondelinge instructies en door het afsluiten van een dekkende ziektekostenverzekering.

Website en boeken

Website, boeken en lesmateriaal zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Elsje Bruijnesteijn zet zich in voor juiste en actuele informatie op haar website en in haar boeken en lesmateriaal, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen ook niet tijdig doorgevoerde wijzigingen en onjuiste of onvolledige informatie. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de (vermeende) schade die is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website of het lezen van haar boeken of lesmateriaal. Teksten en foto’s die zijn gemaakt door Elsje Bruijnesteijn zijn eigendom van Elsje Bruijnesteijn en mogen niet zonder toestemming en bronvermelding door derden of voor commerciële doeleinden worden overgenomen.