Algemene voorwaarden/disclaimer

Algemeen

Handelnaam: Elsje Bruijnesteijn
Vóór het boeken van een wildplukwandeling bij Elsje Bruijnesteijn dienen de Disclaimer/Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
Door het betalen van de factuur wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en Elsje Bruijnesteijn gebaseerd op deze Algemene voorwaarden/disclaimer.

Algemene voorwaarden

Elsje Bruijnesteijn spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus tot stand te brengen (inspanningsverplichting).

De wildplukwandeling is niet gevaarlijk; desondanks is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. De wandeling vindt plaats in de natuur en de natuur is nooit geheel risicovrij. Ondanks dat Elsje Bruijnesteijn alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om risico’s te minimaliseren, accepteert de deelnemer dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Elsje Bruijnesteijn schuld treft.

Elsje Bruijnesteijn is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit de deelname aan de wandeling (het oplopen van ziektes door tekenbeten, besmettingen door andere deelnemers, allergische reacties, vallende boomtakken, etc) en het niet volgen van de instructies door de deelnemer, voor, tijdens en na deelname.

De cursist is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering en het navolgen van de door Elsje verstrekte digitale en mondelinge instructies.

Medische problemen (levensbedreigende voedselallergieën of een besmettelijke ziekte) die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de wandeling, dienen vooraf doorgegeven te worden aan Elsje Bruijnesteijn.

Website

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Elsje Bruijnesteijn zet zich in voor juiste en actuele informatie op de website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen ook niet tijdig doorgevoerde wijzigingen en onjuiste of onvolledige informatie. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de (vermeende) schade die is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website en bijbehorend weblog.

Teksten en foto’s die zijn gemaakt door Elsje Bruijnesteijn zijn eigendom van Elsje Bruijnesteijn en mogen niet zonder toestemming en bronvermelding door derden of voor commerciële doeleinden worden overgenomen.