testgutenberg

Hondsroosbottels

De Brexit, opkomende populistische partijen in allerlei Europese landen, een opgeblazen discussie omtrent het sinterklaasfeest in Nederland: allemaal heeft het te maken met emoties die mensen voelen door het onderwerp immigratie. Zowel vluchtelingen als economische migranten komen vanuit Afrika naar Europa toe. Een belangrijke voedingsbodem voor conflicten en een reden om te emigreren is armoede. Welke kant gaat het op met het terugbrengen van armoede in Afrika de komende tijd? De sterke bevolkingsgroei die verwacht wordt in Sub-Sahara Afrika maakt de vraag des te urgenter, met name voor de Afrikaanse bevolking maar ook voor Europa. ‘Africa Rising? A Historical Perspective’ is geschreven door Ewout Frankema en Marlous van Waijenburg en plaatst de huidige situatie in Afrika in de historische context. .De Brexit, opkomende populistische partijen in allerlei Europese landen, een opgeblazen discussie omtrent het sinterklaasfeest in Nederland: allemaal heeft het te maken met emoties die mensen voelen door het onderwerp immigratie. Zowel vluchtelingen als economische migranten komen vanuit Afrika naar Europa toe. Een belangrijke voedingsbodem voor conflicten en een reden om te emigreren is armoede. Welke kant gaat het op met het terugbrengen van armoede in Afrika de komende tijd? De sterke bevolkingsgroei die verwacht wordt in Sub-Sahara Afrika maakt de vraag des te urgenter, met name voor de Afrikaanse bevolking maar ook voor Europa. ‘Africa Rising? A Historical Perspective’ is geschreven door Ewout Frankema en Marlous van Waijenburg en plaatst de huidige situatie in Afrika in de historische context.

ffffsfd e tg5hy r56t

5y 5y hw5hyr5y45 r56tr65