Niet aansprakelijk

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Elsje Bruijnesteijn zet zich in voor juiste en actuele informatie op de website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen ook niet tijdig doorgevoerde wijzigingen en onjuiste of onvolledige informatie. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de (vermeende) schade die is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website en bijbehorend weblog.

Illustraties en foto’s

Veel recepten en afbeeldingen op deze website zijn rechtenvrij. Elsje Bruijnesteijn heeft er alles aan gedaan om de rechthebbende van de recepten en afbeeldingen die niet rechtenvrij zijn te achterhalen. Mocht er iemand zijn die toch rechten meent te hebben op de recepten en afbeeldingen op deze website, dan kan deze persoon contact opnemen.  Teksten en foto’s die zijn gemaakt door Elsje Bruijnesteijn zijn eigendom van Elsje Bruijnesteijn en mogen niet zonder toestemming en bronvermelding door derden of voor commerciële doeleinden worden overgenomen.

Wildplukken

 Wildplukken is op eigen risico. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van interpretaties van de informatie op de site over wildplukken door anderen. Elsje Bruijnesteijn kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het pluk gedrag van een ander en de negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien. Pluk met een kenner, laat bij twijfel de planten staan en raadpleeg het internet meerdere plantengidsen.