Bestellen via mail

Stuur een mail naar  info@elsjebruijnesteijn.com met vermelding van:

  • gewenst product
  • aantal
  • naam- en adresgegevens
  • Het te betalen bedrag overmaken naar NL07 INGB 0008 3352 01 t.n.v. Elsje Bruijnesteijn